Športsko-rekreativni klub slijepih “Rijeka”

Športsko-rekreativni klub slijepih “Rijeka” osnovala je Udruga slijepih Primorsko-goranske županije 1997. godine. Članovi kluba su slijepe osobe, a bave se šahom, kuglanjem i pikadom. U Klub je učlanjeno 52 člana.