Zbor članstva Udruge slijepi Primorsko – goranske županije

Dana 01. veljače 2018. godine u društvenim prostorijama sa početkom u 16,00 održan je Zbor članstva Udruge slijepih Primorsko-goranske županije.

Zbor članstva je otvorio predsjednik Udruge Emil Mandarić, pozdravio prisutne članice i članove i zahvalio im na odazivu. Prebrojavanjem je utvrđeno da su se Zboru odazvala   53 člana, te su time zadovoljeni uvjeti iz članka 35. Statuta, a Zbor članstva je mogao legitimno donositi odluke. Potom su predloženi članovi radnog predsjedništva, zapisničar i 2 ovjerovitelja zapisnika. Glasovanjem su  prihvaćeni predloženi članovi   radnih tijela.

Članovi su glasovanjem usvojili dnevni red koji im je dostavljen uz Poziv na Zbor članstva. Predsjednik Udruge se u obraćanju članstvu osvrnuo na rad i djelovanje u protekle 4 godine. Istaknuo je važnost programa i projekata koje je Udruga provodila, te njihov uticaj na  daljnji smjer djelovanja, razvoj novih partnerstva i politika koje vode prema podizanju kvalitete života osoba oštećena vida. Pojedini članovi su postavili pitanja, na koja im je predsjednik odgovorio. Pošto su iscrpljena sva pitanja, rasprava o radu i djelovanju u proteklom razdoblju, je zaključena, a potom se pristupilo predlaganju kandidata za novi saziv Skupštine. Nakon glasovanja za svakog predloženog kandidata, te prebrojavanjem osvojenih glasova, radno predsjedništvo je članstvu predočilo rezultate, koje su isti potom usvojili. Prema izboru članstva, te prema načelu broja osvojenih glasova  Skupštinu koja će djelovati u mandatnom razdoblju 2018.-2022. godinačiniti će slijedeći zastupnici:  Bilajac Melita, Brzac Marijan, Čop Vladimir, Dadasović Sanja, Dumenčić Vedran, Đunđek Boris, Galović Darko, Jelušić Vilijam, Kombol Ivan, Krešić Vesna, Lilić Tomislav, Mandarić Emil, Miočić Dušan, Muškardin Božica, Muškardin Mario, Štimac Anton, Telesmanić Zoran, Tić Ljiljana, Tus Franjo,  Vidmar Marija i Volarić Vendi.

Po završetku službenog dijela, članice i članovi su nastavili druženje uz razgovor.