Zbor članstva I izborna Skupština Udruge slijepih Primorsko-goranske županije 2022. godine

U Gradskoj vijećnici Grada Rijeka, 24. Veljače 2022. Godine, pridržavajući se preporuka stožera Civilne zaštite, organiziran je zbor članstva Udruge slijepih Primorsko-goranske županije.

Predsjednik Udruge Emil Mandarić, pozdravio je prisutne članice i članove, zahvalio im na odzivu te je potom pozvao članstvo da se aktivno uključe u rad zbora članstva. Predloženi su članovi radnog predsjedništva, zapisničar i 2 ovjerovitelja zapisnika.Glasovanjem su prihvaćeni predloženi članovi radnih tijela.
Glasovanjem je usvojen dnevni red koji je dostavljen uz Poziv na Zbor članstva. Predsjednik se u obraćanju članstvu osvrnuo na rad i djelovanje u protekle 4 godine. Istaknuo je važnost programa i projekata koje je Udruga provodila, te njihov uticaj na daljnji smjer djelovanja, razvoj novih partnerstva i politika koje vode prema podizanju kvalitete života osoba oštećena vida. Pošto su iscrpljena sva pitanja, na koja je predsjednik odgovorio, rasprava o radu i djelovanjuu proteklom razdoblju, je zaključena, a potom se pristupilo predlaganju kandidata za novi saziv Skupštine. Nakon glasovanja za svakog predloženog kandidata, te prebrojavanjem osvojenih glasova, radno predsjedništvo je članstvu predočilo rezultate, koje su isti potom usvojili.
U društvenim prostorijama Udruge, 28. veljače 2022. Godine održana je Izborna sjednica Skupštine Udruge slijepih Primorsko-goranske županije. Nakon izvođenja državne himne i odavanja počasti minutom šutnje poginulim braniteljima i preminulim predsjednik je pozdravio zastupnike. Nakon prozivke zastupnika, izbora radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika, Skupština je počela sa radom prema dnevnom redu. Zastupnici koji su činili saziv Skupštine u mandatnom razdoblju 2018.-2022. Usvojili su Izvješće o radu Udruge za 2021. Godinu, Izvješće o financijskom poslovanju za 2021. Godinu, Izvješće Nadzorne komisije za 2021. Godinu I Izvješće Etičkog povjerenstva za 2021. Godinu. Nakon davanja razriješenja zastupnicima i tijelima, zastupnici Skupštine koji su izabrani na Zboru članstva 24. Veljače 2022. Godine glasovanjem su izabrali: Predsjednika Udruge, članove Izvršnog odbora, Članove Nadzorne komisije, Zastupnika u Skupštini Hrvatskog saveza slijepih I članove Etičkog povjerenstva. Svim zastupnicima I tijelima izabranim na ovoj sjednici Skupštine predviđeno vrijeme trajanja mandata je do 2026. godine. U sljedećem četverogodišnjem razdoblju, Udrugom će rukovoditi Emil Mandarić, dok je na prijedlog Izvršnog odbora, kojega je potvrdila Skupština, dužnost tajnika povjerena dugogodišnjem aktivnom članu, Vladimiru Čopu.