Prezentacija pomagala u Udruzi slijepih Primorsko-goranske županije

U utorak 12. veljače 2019. godine  u društvenim prostorijama, na Pavlinskom trgu, Udruga slijepih Primorsko-goranske županije  u dogovoru sa djelatnicima Tiflotehned.o.o., organizirala je prezentaciju tiflotehničkih pomagala kojima se u svakodnevnom životu služe slijepe osobe.

Pozivu na prezentaciju odazvalo se tridesetak zainteresiranih članova i članica Udruge. Predsjednik Udruge Emil Mandarić, pozdravio je prezentatora i članove  kojima se zahvalio na dolasku. Ova prezentacija je još jedna u nizu brojnih aktivnosti koje upravljačka tijela provode u radu sa članstvom, a sa ciljem podizanja kvalitete života svojih članova na višu razinu istaknuo je Mandarić. Emil je članstvo zamolio da aktivno sudjeluje u   prezentaciji, te je potom vođenje prepustio Mladenu Meničaninu, djelatniku Tiflotehne d.o.o.

Mladen je pozdravio sve prisutne i zahvalio domaćinu na organizaciji ovoga događanja. Tiflotehnička pomagala imaju važnu ulogu u svakodnevnom životu osoba s oštećenjem vida, i život bez njih bio bi nezamisliv. Mladen je prisutne podsjetio na pomagala iz ponude Tiflotehne d.o.o., o načinu stjecanja prava na pomagala i vremenskim terminima u kojima se ostvaruje pravo na pomagala. Osobe oštećena vida u ekonomatu mogu putem doznake HZZO-a ili direktnom kupovinom nabaviti: štapove za hodanje, satove i budilice, govorne reproduktore i snimače, pomagala za pisanje, obilježivače i školski pribor, pomagala za svakodnevne aktivnosti, pomagala za zdravlje, rekvizite za sport i zabavu, informacijsko-komunikacijska pomagala, pomagala za slabovidne, očnu protetiku i pomagala dostupna preko HZZO-a.

Pojedini članovi su po prvi puta imali mogućnost da se upoznaju sa novijim pomagalima o kojima su do sada dobili informacije od predstavnika upravljačkih tijela Udruge, ili putem informacija koje se objavljuju u HSS Infu.

Blind Shell , mobilni uređaj na dodir  namijenjen je slijepim i slabovidnim osobama. Uređajem se rukuje jednostavnim pokretima s dva prsta, a povratna informacija dobiva se putem sintetičkog glasa, vibracije i dodatnih glasovnih signala.

EVO E10, prenosivi daisy snimač i reproduktor. Uređaj ima pristup internetu putem Wi-fi-a,  ugrađenu sintezu vocalizer Lana na hrvatskom jeziku za izgovor svih naredbi uređaja, kao i za čitanje digitalnih formata teksta (dokumenti u doc, docx, pdf, html i drugim formatima), radio prijemnik, diktafon i brojne druge mogućnosti.

Mladen je iz ponude izdvojio i predstavio i dugi bijeli štap, govorni tlakomjer  i toplomjer, govorne vage, te brojna pomagala za kojima su prisutni iskazali interes. Uz Mladenovu podršku i asistenciju zainteresirani članovi su probali rukovati sa pojedinim pomagalima, a Mladen im je odgovorio na brojna postavljena pitanja. Nakon ove prezentacije pojedini članovi će se lakše odlučiti za izbor pojedinog pomagala. Na kraju prezentacije, Mladen se još jednom zahvalio Udruzi i članstvu na pozornom praćenju i interesu,   a predsjednik Udruge zahvalio je Mladenu na iscrpnom izlaganju i korisnim informacijama o pomagalima.