Poziv na konferenciju Kultura svima

Udruga Filmaktiv, zajedno sa partnerima Udrugom gluhih i nagluhih PGŽ-a i Udrugom slijepih PGŽ-a poziva sve na početnu konferenciju u sklopu projekta Kultura svima koja će se održati u četvrtak, 13. Listopada 2022. Godine od 10.00 do 16.00 sati u Dječjoj kući. Ulaz na konferenciju je slobodan uz prethodnu prijavu na filmaktiv@filmaktiv.org zbog ograničenih mjesta.

Raspored konferencije:
10.00 – 10.30 Registracija sudionika/ca
10.30 – 11.00 Predstavljanje projekta
11.00 – 12.00 Predstavljanje inkluzivnih kulturnih praksi udruge Filmaktiv i partnera
12.00 – 12.30 Praktični primjer: hrvatski znakovni jezik kao alat za kulturnu inkluziju
12.30 – 13.30 Pauza za ručak
13.30 – 15.00 Okrugli stol o važnosti kulturnih praksi: Što je zapravo inkluzija?
15.00 – 15.30 Pauza za kavu
15.30 – 16.00 Zaključci i planovi

Na konferenciji će zainteresirani za inkluzivne kulturne prakse saznati više o projektu Kultura svima, mogućnostima sudjelovanja i suradnje, bit će upoznati s nekim od primjera dobrih inkluzivnih kulturnih praksi te imati priliku čuti različite poglede na inkluzivne kulturne prakse od sudionika okruglog stola — osoba s invaliditetom, osoba koje rade s mladima, radnika i radnica u kulturi te u inkluzivnim kulturnim praksama.

Projekt je namijenjen mladima koji će kroz različite aktivnosti provođene na mjesečnoj razini biti usmjereni na inkluzivno djelovanje u području kulture, doprinoseći tako stvaranju solidarnijeg i ravnopravnijeg društva u cjelini. Uz mlade, projekt će okupiti i osobe koje rade s mladima (youth workers) i donositelje odluka u području kulture, mladih i socijalne skrbi.
Projekt Kultura svima financiran je u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 u području mladih, pod brojem 2022-1-HR01-KA154-YUO-000071717