Izborna Skupština Udruge slijepih Primorsko – goranske županije

U društvenim prostorijama Udruge u nazočnosti zastupnika Skupštine i gostiju iz Udruge slijepih Istarske županije iMedopčinskog društva slepih in slabovidnih Koper 24. Ožujka 2018. Godine sa početkom u 10,00 sati održana Izborna Skupština Udruge slijepih Primorsko-goranske županije.

Proslava Međunarodnog dana žena

Međunarodni dan žena obilježava se u mnogim zemljama širom svijeta. To je dan kada se žene cijeni za sva postignuća i kada im se posvećuje posebna pažnja, i nikakve podjele nisu važne: nacionalna, etnička, jezična, kulturna, ekonomska ni politička, iako bi tako trebalo biti svih 365 dana u godini i za muški i za ženski rod. Diljem svijeta današnji dan biti će obilježen umjetničkim performansima, koncertima i raznim drugim kulturnim  događanjima.

Tim slijedom i  žene Udruge slijepih Primorsko-goranske županije već dugi niz godina slave Međunarodni dan žena, što je postala tradicija u našoj Udruzi. Iako se na ovaj praznik daje naglasak na traženje i ostvarivanje ženskih radnih prava, žene Udruge slijepih Primorsko-goranske županije nemaju takvih zahtjeva, već taj praznik slave u pravom smislu te riječi, okružene pažnjom i ljubavi obitelji i prijatelja.

Zbor članstva Udruge slijepi Primorsko – goranske županije

Dana 01. veljače 2018. godine u društvenim prostorijama sa početkom u 16,00 održan je Zbor članstva Udruge slijepih Primorsko-goranske županije.