Obavijest – Poziv na Zbor članstva

Poštovane članice i članovi,

Temeljem 34. članka Statuta Udruge slijepih Primorsko – gorasnke županije, te odlukom Izvršnog odbora od 12. siječnja 2018. godine sazivam Zbor članstva Udruge slijepih Primorsko – goranske županije za dan

                                                        01. veljače 2018. godine u 16 sati

u prostorijama Udruge slijepih Primorsko goranske županije.

Za Zbor članstva predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Zbora članstva,

2. Utvrđivanje broja prisutnih članova,

3. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika,

4. Usvanja dnevnog reda,

5. Osvrt na proteklo četverogodišnje razdoblje 2014.- 2017. god.

6. Predlaganje, glasovanje i izbor zastupnika za saziv Skupštine u mandatnom razdoblju 2018.  -  2022.  god.

7. Predlaganje, glasovanje i izbor članova Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2018. – 2022. god. (predlažu i glasuju samo novoizabrani zastupnici Skupštine

8. Slobodna riječ.