Udruga slijepih Primorsko-goranske županije

Adresa
Pavlinski trg 4
51000 Rijeka
Hrvatska
E-MAIL
TELEFON
TELEFAX
udrugaslijepihrijeka@gmail.com
+385 51 336 090
+385 51 337 905
Web
OIB
Žiro račun
www.usr.hr
80713734687
IBAN HR1824020061100135098
Pošaljite kopiju ove poruke na svoju e-mail adresu.