70 godina rada i djelovanja Udruge slijepih Primorsko – goranske županije

U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka, 19. rujna 2019. godine svečano je obilježena 70. Obljetnica Udruge slijepih Primorsko-goranske županije.

U uvodnom govoru na svečanosti predsjednik Udruge Emil Mandarić zahvalio se partnerima, članovima i prijateljima Udruge. Bez svih vas i vaše podrške rezultati i uspjesi ove Udruge bili bi manji, istaknuo je Mandarić.
O dugogodišnjoj suradnji, partnerstvu i prijateljstvu, kao i o ulozi koju je Udruga imala u stvaranju i razvoju humanijeg civilnog društva, govorili su predstavnici brojnih organizacija i institucija. U ime Primorsko-goranske županije nazočnima se obratila Marina Medarić, zamjenica župana, a u ime grada Rijeke Nikola Ivaniš, zamjenik gradonačelnika. Zlatko Kuftić je domaćinu prenio čestitku predsjednika Hrvatskog saveza slijepih i čestitao u ime Udruge slijepih Istarske županije, čiji je predsjednik. Safet Baltič, predsjednik Medopčinskega društva slepih in slabovidnih Koper, zahvalio se na suradnji dviju Udruga koja traje duže od 50 godina. Podršku i suradnju u godinama koje dolaze Udruga će imati i od Udruge slijepih Karlovačke županije, istaknuo je njen predsjednik Denis Velimirović.
Voditelj programa Dražen Turina – Šajeta, vratio nas je u davnu 1949. Godinu i podsjetio na odluku Udruženja slijepih Hrvatske, koje je potpukovnika Luju Lovrića uputilo u Rijeku sa zadatkom da u lokalnoj zajednici okupi i organizira osobe oštećena vida kako bi im podrška i pomoć postala dostupnija.Presudnu ulogu kod osnutka tadašnjeg Oblasnog odbora udruženja slijepih Hrvatske za Rijeku imali su intelektualci dr. Ivo Marochino, učitelj Antonioli i potpukovnik Lujo Lovrić.Tijekom 70 godina djelovanja Udruga je dala izuzetan doprinos socijalnoj integraciji i ostvarivanju ljudskih prava slijepih osoba, razvoju sustava obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja, zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju, prevenciji institucionalizaciji kroz osiguranje uvjeta za ostanak slijepih osoba u lokalnoj zajednici, informiranja i senzibilizaciji javnosti za potrebe i prava slijepih osoba. Za svoje članove Udruga sukladno njihovim potrebama i interesima inicira i organizira razna sportska, kulturna, edukativna i rekreacijska događanja.
U sklopu svečanosti, pojedincima i organizacijama koje su pomagale i pomažu rad Udruge uručena su priznanja. Za dugogodišnju podršku priznanja su uručena Primorsko-goranskoj županiji i gradu Rijeka Hrvatskom savezu slijepih, Udruzi slijepih Karlovačke županije, Udruzi slijepih Istarske županije i Medopčinskom društvu slepih in slabovidnih Koper, Emil Mandarić je u ime Udruge uručio priznanja za dugogodišnje prijateljstvo , podršku i sudjelovanje u izvođenju programa za slijepe osobe.
Za dugogodišnju podršku, skrb i doprinos razvoju zdravstvenih usluga priznanja su uručena Kliničkom bolničkom centru Rijeka – Odjelu za oftalmologiju, i dr. Aldu Valkoviću. Osnovna škola „Pećine“ primila je priznanje za doprinos razvoju odgoja i obrazovanja djece s oštećenjem vida.Za prijateljstvo, podršku i suradnju priznanja su primili Drago Šajn, Safet Baltič, Zlatko Kuftić i Mirjana Marin. Dragutinu Sudenu, Udruga se zahvalila za cjelokupno postignuće na unapređivanju zdravstvene i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zapošljavanja i doprinos razvitku i ugledu Udruge dodjelivši mu priznanje za životno djelo. Članici Ljiljani Tić i članovima: Dušanu Miočiću, Ivanu Kombolu, Franji Tusu, Mariju Muškardinu, Tomislavu Liliću, Vlad imiru čopu, Marijanu Smokroviću, Vedranu Dumenčiću,Viliamu Jelušiću, Kuzmanu Landek ii Emilu Mandariću uručena su priznanja za dugogodišnje osobno angažiranje i doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Udruge slijepih Primorsko-goranske županije.
U zabavnom dijelu programa nastupili su pjesnici (članovi Udruge), Vesna Prešnjak-Miculinić i Kuzman Landeka recitirajući stihove svoje poezije. Karlo Bogatac, student 3. Godine Muzičke akademije u Zagrebu nagrađen je burnim pljeskom za svoj klavirski nastup u kojem se uzvanicima predstavio izvodeći Tango (la suita Espana) Isaaca Albeniza.
U završnici svečanosti, predsjednik Emil Mandarić, je ravnateljici Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka uručio Ugovor o donaciji tiflotehničkih pomagala. Darovanim pomagalima su se slijepe i slabovidne osobe koristile u svakodnevnom životu. Pomagala su im omogućavala čitati, pisati, računati, pratiti vrijeme ili igrati društvene igre.
Ravnateljica, Nikolina Radić Štivić, zahvalila se Udruzi na vrijednoj donaciji naglasivši kako je ona obogatila tehničku zbirku Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja.
Uz donirane predmete izloženi su radovi članova Kreativne radionice, Udruge slijepih Primorsko-goranske županije.
Izložba „Pomagala za slijepe i slabovidne“ je otvorena do 06. Listopada 2019. godine.
Autor izložbe je Ivo Mileusnić, a koautori Mirjana Marin i Emil Mandarić.
Uzvanici su druženje nastavili uz prigodan domjenak.